Zdrowe jelita- diagnostyka mikroflory

Zdrowa flora jelit chroni organizm przed ryzykiem wielu chorób.Na jej skład ma wpływ sposób odżywiania, przyjmowane leki, czynniki środowiska a nawet sposób karmienia w okresie niemowlęcym czy przebyte lub trwające choroby.Objawy zachwianej równowagi jelit to m.in.: luźne stolce, zaparcia, bóle brzucha, , migrena, alergia.
Mikroflora jelit pełni funkcje: metaboliczne, odżywcze, ochronne oraz stymulujące układ odpornościowy.
Decydujący wpływ na odnowę zaburzonej flory jelit mają wyselekcjonowane szczepy probiotyczne w odpowiedniej dawce dobranej indywidualnie do zaistniałych niedoborów i jest wsparciem w utrzymaniu homeostazy mikroflory.
Badanie można wykonać w próbce kału, który należy pobrać do zestawu otrzymanego w laboratorium Santelab.
Laboratoryjne badania z zakresu mikroflory jelitowej pozwalają na ocenę jakościową oraz ilościową szczepów bakterii i grzybów zasiedlających jelita pacjenta. Materiałem wykorzystywanym do badań jest próbka kału, która w warunkach chłodniczych przesyłana jest do laboratorium Prolab w Krakowie. We wszystkich pakietach badania wykorzystywana jest metoda posiewu mikrobiologicznego zapewniająca wynik jakościowy oraz ilościowy sporządzany w formie raportu z uwzględnieniem norm literaturowych. Rozszerzony panel badania obejmuje dodatkowo identyfikację jakościową bakterii odżywiających komórki nabłonka jelita wykonaną metodą PCR i oznaczenie jakościowe kalprotektyny (markera stanu zapalnego jelita) oraz krwi utajonej w kale immunochromatograficznym testem paskowym. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.
Materiał do badania:próbka kału
Warunki transportu próbki:materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych:mikroflora ochronna, immunostymulująca, oraz bakterie proteolityczne
Grupy badanych grzybów:grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Metoda diagnostyczna:metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie
Wynik:jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. Wynik jest przesyłany e-mailowo do 15 dni roboczych.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.