Helicobacter pylori najczęstsze zakażenie bakteryjne przewodu pokarmowego.

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori zasiedla błonę śluzową żołądka, jest czynnikiem ryzyka choroby wrzodowej i przewlekłego zapalenia żołądka oraz jest czynnikiem raka i chłoniaka żołądka. Wskazaniem do przeprowadzenia badań laboratoryjnych są: choroba refluksowa przełyku, stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Diagnostyka laboratoryjna:

  1. antygen Helicobacter pylori w kale
  2. p/ciała IgA, IgM, IgG