Grypa typ A/B/A(H1N1)

Szybki test chromatograficzny SD BIOLINE Influenza Antigen jest przeznaczony do profesjonalnego użytku tylko w diagnostyce in vitro, do różnicowania i jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i typu B w wymazach z nosa, /gardzieli/ nosogardzieli czy w aspiracie z nosa lub nosogardzieli.

Wynik testu w dniu pobrania wymazu.